Underhållsplan

En fastighet är en stor tillgång, för en brf den allra största. Det gäller att förvalta denna tillgång så att den inte förfaller och förlorar sitt värde. Att underhålla en fastighet är dock en mycket komplex uppgift. Det handlar inte bara om att måla om då och då och byta saker som går sönder, vilket är en vanlig inställning. Fokus bör ligga på de stora åtgärderna som behöver planeras och sparas till i god tid.

En bra underhållsplan är oerhört viktig för en brf som är mån om sin fastighet. Förutom att underhållsplanen hjälper bostadsrättsföreningen att planera och strukturera förvaltningen så sparar den pengar åt föreningen eftersom akutåtgärder undviks och underhållsåtgärderna kan samordnas på ett effektiv sätt.

I en fastighet finns det ett myller av olika komponenter. Det är byggnadsdelar, olika material, installationer, teknik och mycket mer. Alla delar åldras olika snabbt och har olika underhållsbehov. Genom att bara låta tiden ha sin gång och åtgärda problem först när de uppstår kan man som fastighetsägare få riktiga kallduschar.

Nedan finner du länken till Föreningens underhållsplan. Styrelsen gör löpande översyn av planen.

UH-plan rev 20200317