Årsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen.
Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen.

Årsstämman för vår förening hålls varje år första veckan i december.