TV och Internet

Föreningen är idag ansluten till kabel-TV via ComHem och till internet via ComHem eller Bredbandsbolaget.

I dagsläget innebär det att samtliga medlemmar har fri tillgång till TV via ComHems analoga basutbud om 18 kanaler, varav 9 kanaler även visas digitalt utan extra kostnad för föreningens medlemmar. (Läs mer om ComHem analoga basutbud på: https://www.comhem.se/kundservice/support/tv/analogt-grundutbud)

Just nu utvärderar styrelsen möjligheterna att teckna ett så kallat gruppavtal med någon eller några leverantörer. Det innebär i så fall att bredband, fast telefoni och ett utökat digitalt basutbud för TV inkluderas i medlemmarnas månadsavgifter. För de bostadsrättsinnehavare som önskar ett snabbare bredband, eller fler digitala TV-kanaler, innebär ett eventuellt gruppavtal rabatter för de som har individuella avtal med den leverantör som föreningen tecknar avtal med.