Årsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen.
Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen.

Här finns all information från de senaste årsstämmor. Om du saknar något eller har frågor, v.v. kontakta styrelsen.

Protokoll årsstämma 20171212

Protokoll-årsmöte-20161201