Container till helgen, 21-24 maj

Optimal har bokat en ny container från fredag 21/5 till måndag 24/5. Containern ställs som vanligt på Övre Majorsgatan och är till för er medlemmar så att ni kan rensa ut era förråd. Containern öppnas med iloq-nyckel, samma nyckel som går till exempelvis källaren.

Vi kommer också beställa container vid fyra tillfällen (istället för två) per år från och med nu. Styrelsen vill därför be er att absolut inte ställa sådant som inte får plats i containern på gatan utanför. Vänta istället till nästa containerhelg om det blir fullt. Information om datum för kommande containers kommer annonseras på hemsidan och i kommande närhet & trivsel.

Gårdsarbete hos grannföreningen

Som ni säkert märkt har vår grannförening på Nordenskiöldsgatan påbörjat ett arbete på gården. Det är ett underhållsarbete där de bl.a. byter ytskiktet till sitt garage och enligt tidsplanen ska det vara klart v26 dvs efter midsommar. De har inga exakta datum för mer eller mindre störande arbete men rivningsarbetet som pågår nu tillhör de mera störande momenten. Vi kan inte påverka grannföreningens arbete men försöker hålla er informerade om vad som händer.

Ny hemsida på gång!

Styrelsen har i början av året påbörjat ett arbete med att skapa en ny och bättre hemsida för föreningen. Förhoppningen är att vi ska kunna lansera den under året och att det då ska bli lättare att hitta och söka information om vår gemensamma boendemiljö.

Dagens hemsida kräver mycket underhåll och är svår att överskåda. Vi får också oerhört mycket spam via det kontaktformulär som finns på hemsidan idag, under fliken Kontakta oss i menyraden. Mängden skräppost gör det svårt att sålla bland inkomna meddelanden med risk att missa viktiga frågor. Som ett led i utvecklingsarbetet med en ny hemsida kommer vi ta bort kontaktformuläret.

Bästa sätt att kontakta styrelsen är via mailadressen styrelsen(a)goteborgshus53.se som du når direkt via hemsidan genom att trycka på det lilla kuvertet längst ut till höger i menyraden.

Vi återkommer på nytt med mer info om den nya hemsidan när vi kommit längre i arbetet!

närhet & trivsel

I senaste närhet & trivsel skrivs bland annat om hänsyn och förhållningssätt vid renoveringar samt hur du som medlem kan komma i kontakt med styrelsen för att själv engagera dig i din boendemiljö. Läs hela nyhetsbrevet här.

Stämman kommer att hållas genom poströstning.

På grund av rådande situation med Covid 19 rekommenderar folkhälsomyndigheten att så många möten som möjligt ersätts av alternativa former. 

På ett extrainsatt styrelsemöte den 4:e November har styrelsen beslutat att röstning vid årsstämma 2020 enbart ska ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år. Poströster med information om detta kommer att delas ut snarast till alla tillsammans med årsredovisningen.