Vem svarar för underhållet?

Vems är egentligen ansvaret för reparation och underhåll i Bostadsrättsförening?
Lag och stadgar reglerar detta. Man brukar säga att föreningen svarar för yttre underhåll och medlem för inre underhåll. I vissa lägen kan dock osäkerhet uppstå om vad som är inre respektive yttre undehråll. Riksbyggen har tagit fram en mall där Du kan läsa om det är Du som medlem eller föreningen som skall bekosta underhållet. I broschyren kan du läsa mer om vad som gäller för dig som bostadsrättsinnehavare.

Har du några frågor, är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Vem-Ansva..