Trivselguide

Att bo tillsammans med andra människor i en stor förening möjliggör till kontakt, gemenskap och att kunna vara behjälpliga om och när det behövs. Det förutsätter också ett hänsynstagande och respekt gentemot medlemmarna i förneingen. Boende i flerfamiljshus bygger på ömsesidig respekt.

Läs mer om hur vi gemensamt kan underlätta för ökad trivsel i huset i Trivselguiden (senast uppdaterad mars 2021) på den här länken.