Skräp i källaren

Det förekommer saker/möbler och skräp utanför källarförråden.
Av brandsäkerhetsskäl och enligt räddnings-tjänstens regler får man EJ ha saker utanför sitt förråd. Om ni har lagt ut skräp i källarkorridoren vänligen ta bort detta snarast.
Dett skräp får inte slängas i miljörummet utan ska forslas bort. Tas inte skräpet bort snarast så kommer vi se till att det görs och vederbörande kommer att faktureras för borforslingen.
Vänliga hälsningar Kroni och Lina