Huset fullt av blommor, inredning och konst

Det blir Hörlind Norrby, Blomster och Design som tar över Nilles lokal på Linnégatan 55 från och med den 1/6. Efter ombyggnation av lokalen beräknas blomster-, inrednings- och konstbutiken öppna någon gång i början av augusti.

Butiken drivs av Linda Norrby och Sanna Hörlind, som båda har ett långt förflutet som yrkesverksamma florister. Den nya butiken blir däremot den första som de driver själva och där det även finns utrymme för deras intressen inom inredning och konst.

– Det känns roligt, spännande och pirrigt att starta en helt ny verksamhet i egen regi. Samtidigt tror vi väldigt hårt på vårt koncept och läget i Linné kunde knappast vara bättre. Att alltid sätta kunden i fokus och att alltid bjuda på ett piggt och glatt bemötande är det som kännetecknar oss.

Styrelsen önskar Linda och Sanna stort lycka till och varmt välkomna till vårt hus. Vi hoppas att alla medlemmar stöttar deras verksamhet och gör allt för att våra nya hyresgäster ska känna sig riktigt hemma i vår förening.

Styrelsen gm Pär

Mer, bättre och billigare TV från 1:a juli

Som ett led i föreningens pågående arbete med att se över våra avtal har föreningen tecknat ett nytt så kallat gruppavtal med ComHem. Det innebär att vi som medlemmar får tillgång till ett större utbud av digitala TV-kanaler till en lägre kostnad än vi har betalat tidigare. Samtidigt behåller föreningen alla de kanaler som idag sänds ut i lägenheterna med en analog signal. Avtalet börjar gälla från den 1 juli 2018 och innebär en besparing för föreningen på cirka 37 500 kronor per år.

Läs mer om det nya gruppavtalet här goteborgshus53.se/tv-och-internet/

Vänliga hälsningar Styrelsen genom Pär

Garage kölista

Hej Alla
Den senaste uppdaterade garage kölistan är nu färdig. Vi har dock valt att inte publicera den här på hemsidan i nuläget. Vi arbetar med att uppdatera våra rutiner med den nya europeiska personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen som kallas GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att gälla framöver och vi ser nu över våra rutiner för att stämma överens med denna lag för att skydda alla boendes personuppgifter mot otillbörlig användning.
Under tiden finns listan tillgänglig för alla boende på fastighetskontoret.
Vänliga hälsningar. Styrelsen

Container

Ett säkert vårtecken är att vi får tillgång till egen container där vi kan slänga skräp som annars inte passar att slänga i vårt soprum. Passa på att bli av med gamla möbler och annat skrymmande som ni inte kan slänga i miljöhuset. Containern kommer att stå utanför grinden på Övre Majorsgatan Maj 11-13.
Hälsningar. Styrelsen

Mal i källaren

Angående Marcus kommentar om mal i källaren har vi följande information till alla.
Som ni säkert känner till har vi under många år haft problem med mal i källarförråden i 49:an. Periodvis har detta blivit åtgärdat med malfällor, men problemet har en tendens att återkomma. Det är uppenbarligen väldigt viktigt att man genomför eventuella åtgärder gemensamt för alla som har påverkade förråd, annars är det hela verkningslöst.
Vi har kontaktat Anticimex för att få hjälp med hur vi ska genomföra en förhoppningsvis slutgiltigt fungerande åtgärd.
Så snart vi har åtgärdsplanen klar kommer den att kommuniceras och vi kommer att be om samtliga medlemmars medverkan.
Styrelsen gm Peter Linde
PS Läs också Ranko’s och Mariannes inlägg på Marcus kommentar här goteborgshus53.se/kontakta-oss/ <goteborgshus53.se/kontakta-oss/> DS
Imre

Glad Påsk

Hej kära grannar
Nu är vår nya hemsida uppe. Här kan vi i styrelsen snabbt lägga in nya inlägg mm för att hålla alla informerade. På detta sätt hoppas vi att hemsidan kommer att vara levande och attraktiv. Vad som också är nytt är att alla boende kan skriva kommentarer där ni kan dela med er av åsikter/synpunkter med mera att dela med alla.
Här kan ni också se senaste informations brevet från Peter.
Vi hoppas att ni uppskattar förändringarna och önskar er en riktigt Glad Påsk.