Ny hemsida på gång!

Styrelsen har i början av året påbörjat ett arbete med att skapa en ny och bättre hemsida för föreningen. Förhoppningen är att vi ska kunna lansera den under året och att det då ska bli lättare att hitta och söka information om vår gemensamma boendemiljö.

Dagens hemsida kräver mycket underhåll och är svår att överskåda. Vi får också oerhört mycket spam via det kontaktformulär som finns på hemsidan idag, under fliken Kontakta oss i menyraden. Mängden skräppost gör det svårt att sålla bland inkomna meddelanden med risk att missa viktiga frågor. Som ett led i utvecklingsarbetet med en ny hemsida kommer vi ta bort kontaktformuläret.

Bästa sätt att kontakta styrelsen är via mailadressen styrelsen(a)goteborgshus53.se som du når direkt via hemsidan genom att trycka på det lilla kuvertet längst ut till höger i menyraden.

Vi återkommer på nytt med mer info om den nya hemsidan när vi kommit längre i arbetet!