Avfallshantering i Miljöhuset

Miljöhuset på innergården fungerar som kommunens offentliga återvinningsstationer.

Därutöver kan man i Miljöhuset lämna:

  • Restavfall
  • Matavfall
  • Wellpapp
  • Elavfall
  • Lysrör och diverse andra ljuskällor

Sortera enligt skyltningen som sitter uppsatt i Miljöhuset. Om ett kärl är fullt, ta hem avfallet och invänta nästa tömning. Schemat för tömning av avfall sitter på Miljöhusets dörr.

Utförlig information om hur man sorterar inom Göteborgs stad hittar man här: Sorteringsguide Göteborgs Stad

Närmaste återvinningscentral till din bostad är: Högsbo Återvinningscentral
Du kan alltid ansöka om ett ÅVC (Återvinningscental) kort som ger dig fria besök.
Problem med transporten? Kontakta Fastighetsexpeditionen eller kolla under ”Container”.