Mer, bättre och billigare TV från 1:a juli

Som ett led i föreningens pågående arbete med att se över våra avtal har föreningen tecknat ett nytt så kallat gruppavtal med ComHem. Det innebär att vi som medlemmar får tillgång till ett större utbud av digitala TV-kanaler till en lägre kostnad än vi har betalat tidigare. Samtidigt behåller föreningen alla de kanaler som idag sänds ut i lägenheterna med en analog signal. Avtalet börjar gälla från den 1 juli 2018 och innebär en besparing för föreningen på cirka 37 500 kronor per år.

Läs mer om det nya gruppavtalet här goteborgshus53.se/tv-och-internet/

Vänliga hälsningar Styrelsen genom Pär