Mal i källaren

Angående Marcus kommentar om mal i källaren har vi följande information till alla.
Som ni säkert känner till har vi under många år haft problem med mal i källarförråden i 49:an. Periodvis har detta blivit åtgärdat med malfällor, men problemet har en tendens att återkomma. Det är uppenbarligen väldigt viktigt att man genomför eventuella åtgärder gemensamt för alla som har påverkade förråd, annars är det hela verkningslöst.
Vi har kontaktat Anticimex för att få hjälp med hur vi ska genomföra en förhoppningsvis slutgiltigt fungerande åtgärd.
Så snart vi har åtgärdsplanen klar kommer den att kommuniceras och vi kommer att be om samtliga medlemmars medverkan.
Styrelsen gm Peter Linde
PS Läs också Ranko’s och Mariannes inlägg på Marcus kommentar här goteborgshus53.se/kontakta-oss/ <goteborgshus53.se/kontakta-oss/> DS
Imre