Information från styrelsen

Kära grannar.

Här kommer vårt första månatliga informationsbrev från styrelsen. Tanken är att vi uppdaterar detta brev efter varje styrelsemöte. Utöver denna information så kommer Peter också att skriva brev med mer utförlig och djupgående information om vad vi arbetar med.

Vänliga hälsningar
Styrelsen.

närhet och trivsel juni