Garage kölista

Hej Alla
Den senaste uppdaterade garage kölistan är nu färdig. Vi har dock valt att inte publicera den här på hemsidan i nuläget. Vi arbetar med att uppdatera våra rutiner med den nya europeiska personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen som kallas GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att gälla framöver och vi ser nu över våra rutiner för att stämma överens med denna lag för att skydda alla boendes personuppgifter mot otillbörlig användning.
Under tiden finns listan tillgänglig för alla boende på fastighetskontoret.
Vänliga hälsningar. Styrelsen