Container

Ett säkert vårtecken är att vi får tillgång till egen container där vi kan slänga skräp som annars inte passar att slänga i vårt soprum. Passa på att bli av med gamla möbler och annat skrymmande som ni inte kan slänga i miljöhuset. Containern kommer att stå utanför grinden på Övre Majorsgatan Maj 11-13.
Hälsningar. Styrelsen