Behöver du låna skruvdragare?

Hej alla
Nu kan du låna en skruvdragare med tillbehör från fastighetskontoret. Vi har fått frågan från boende om man inte kan få låna en skruvdragare/borrmaskin för enklare arbeten. Nu har föreningen köpt in en sådan och du kan låna den från fastighetskontoret.
Med Vänliga Hälsningar Styrelsen