Balkonger

Piskning av kläder eller mattor är inte tillåten från fönster eller balkong.Grilla inte på balkongen. Det finns tre stycken fina grillplatser på gården.
Använd endast jordade belysningsarmaturer.