Gårdsarbete hos grannföreningen

Som ni säkert märkt har vår grannförening på Nordenskiöldsgatan påbörjat ett arbete på gården. Det är ett underhållsarbete där de bl.a. byter ytskiktet till sitt garage och enligt tidsplanen ska det vara klart v26 dvs efter midsommar. De har inga exakta datum för mer eller mindre störande arbete men rivningsarbetet som pågår nu tillhör de mera störande momenten. Vi kan inte påverka grannföreningens arbete men försöker hålla er informerade om vad som händer.

Ny hemsida på gång!

Styrelsen har i början av året påbörjat ett arbete med att skapa en ny och bättre hemsida för föreningen. Förhoppningen är att vi ska kunna lansera den under året och att det då ska bli lättare att hitta och söka information om vår gemensamma boendemiljö.

Dagens hemsida kräver mycket underhåll och är svår att överskåda. Vi får också oerhört mycket spam via det kontaktformulär som finns på hemsidan idag, under fliken Kontakta oss i menyraden. Mängden skräppost gör det svårt att sålla bland inkomna meddelanden med risk att missa viktiga frågor. Som ett led i utvecklingsarbetet med en ny hemsida kommer vi ta bort kontaktformuläret.

Bästa sätt att kontakta styrelsen är via mailadressen styrelsen(a)goteborgshus53.se som du når direkt via hemsidan genom att trycka på det lilla kuvertet längst ut till höger i menyraden.

Vi återkommer på nytt med mer info om den nya hemsidan när vi kommit längre i arbetet!

närhet & trivsel

I senaste närhet & trivsel skrivs bland annat om hänsyn och förhållningssätt vid renoveringar samt hur du som medlem kan komma i kontakt med styrelsen för att själv engagera dig i din boendemiljö. Läs hela nyhetsbrevet här.

Stämman kommer att hållas genom poströstning.

På grund av rådande situation med Covid 19 rekommenderar folkhälsomyndigheten att så många möten som möjligt ersätts av alternativa former. 

På ett extrainsatt styrelsemöte den 4:e November har styrelsen beslutat att röstning vid årsstämma 2020 enbart ska ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år. Poströster med information om detta kommer att delas ut snarast till alla tillsammans med årsredovisningen.

Åtgärdsplan för malangrepp i källarförråd

Föreningen behöver vidta åtgärder för att bli av med problemen med mal i källarförråden. Vi har i dagarna delat ut information till samtliga lägenheter och den informationen finns också som bilaga här nedan. Vid frågor vänligen kontakta Kroni enligt nummer här nedan.

Notera också att expeditionen kommer att vara bemannad fredag den 16 oktober kl 08.00-18.00 av styrelse och förvaltning för mer information och hjälp.

Kontakt för frågor:
Kroni Qeriqi
Optimal Service Väst AB 
Tel: 031-300 01 79 (mellan klockan 08:00-16:00)

Emballage för att förvara kläder och andra textilier finns att hämta from torsdag 8/10 på expeditionstid. Föreningen tillhandahåller fyra vacuumpåsar i lite olika storlek. Vill du införskaffa detta själv rekommenderar vi den här typen av vacuumpåse eller liknande:
https://www.biltema.se/hem/forvaring/kladforvaring/vakuumpase-2-st-2000039725

För förvaring av tex julsaker och liknande rekommenderar vi plastlådor med väl förslutet lock av den här typen eller liknande:
https://www.ikea.com/se/sv/p/samla-lada-med-lock-transparent-s09850874/

Nedanstående länk ger en del tips om hur man förvarar en matta i källaren (bör helst undvikas men om man måste): 
https://finamattan.se/underhall/tips-for-forvaring/