Trivselregler

Att bo tillsammans med andra människor i en stor förening möjliggör till kontakt, gemenskap och att kunna vara behjälpliga om och när det behövs. Det förutsätter också ett hänsynstagande och respekt gentemot medlemmarna i föreningen. Boende i flerfamiljshus bygger på ömsesidig respekt.

I vår förening är vi 157 hushåll i olika storlekar, här bor vi i alla åldrar, allt från små barn till pensionärer som på olika sätt kan bidra för att skapa trivsel. Vi har olika önskemål och olika behov, samt kan se olika på vad som kan upplevas som störande. Det är viktigt att vi påminner oss själva om att vi har valt att leva i ett flerfamiljshus och därför kommer att märka av våra grannar på olika sätt.

Här finner ni information som behövs för att göra livet i en bostadsrättsförening lite lättare.

  • Vid ombyggnad/reparation/renovering, meddela dina grannar och sätt en lapp i hissen så att de vet om det.
    Störande ljud såsom borrning m.m. får inte ske mellan 20:00-09:00. Undvik helgarbete (om mindre reparationsarbete måste göras på helgen, skall detta göra mellan 11.00-17.00.)
  • Större arbeten (exempelvis våtutrymmen, kök, bärande väggar) skall alltid diskuteras med fastighetsexpeditionen och får endast utföras vardagar 09:00 – 17:00. Vissa arbeten styrs av föreningsstadgarna och Bostadsrättslagen §. Glöm inte att informera dina entreprenörer om vilka regler som gäller.
  • Vid inflyttning skall kontakt tas med expeditionen för information, lämnandet av era uppgifter, mottagning av tvättlås m.m. Sätt inte upp egna skyltar och klisterlappar på namntavlorna eller på allmänna utrymmen.
    Vid avflyttning skall alla nycklar/garagekort lämnas till fastighetsexpeditionen. Meddela också din nya adress.
  • Ta hänsyn när det gäller högt musik/TV ljud. Detta gäller särskilt på sommaren då man har fönstren öppna.
  • Uthyrning av lägenhet får ske endast om godtagbara skäl finns och med styrelsens godkännande. Längsta sammanhängande uthyrning är två år. Därefter förloras besittningsrätten.

Läs mer under rubriken trivselguide.

Ni är välkomna med nya idéer och förslag till styrelsen!