Miljöhus

Sortera enligt anvisningar i Miljöhuset.

Tänk på att tidningar och wellpapp skall kastas i de speciella kärlen.
Lägg endast komposterbart avfall (i de speciella papperspåsarna) i de bruna behållarna.
Plastpåsar får absolut inte komposteras, de skall sorteras bort och kastas i sopkärl.

Utförlig information om hur man sorterar inom Göteborgs stad hittar man här: Sorteringsguide
Närmaste återvinningscentral till din bostad är: Högsbo Återvinningscentral
Du kan alltid ansöka om ett ÅVC (Återvinningscental) kort som ger dig fria besök.
Problem med transporten? Kontakta Fastighetsexpeditionen eller kolla under ”Container”.

Tidningar och wellpapp
Bryt sönder kartonger, sortera ur plast och annat som inte är kartong. Lägg kartongerna i kartongställen/kärlen
Tidningar och övrigt papper skall läggas i återvinningskärlen för papper.
Plast och wellpapp läggs i speciella sopkärl i Miljöhuset.
Glöm inte att plocka upp efter dig.
Obs! Frigolit kan kastas i plaståtervinning. V.v. bryt i mindre bitar och lägg i plastpåse.