Information

Huset byggdes 1986 och har idag 157 lägenheter.

Vi behöver mer information här.