Behöver du låna skruvdragare?

Hej alla
Nu kan du låna en skruvdragare med tillbehör från fastighetskontoret. Vi har fått frågan från boende om man inte kan få låna en skruvdragare/borrmaskin för enklare arbeten. Nu har föreningen köpt in en sådan och du kan låna den från fastighetskontoret.
Med Vänliga Hälsningar Styrelsen

Skräp i källaren

Det förekommer saker/möbler och skräp utanför källarförråden.
Av brandsäkerhetsskäl och enligt räddnings-tjänstens regler får man EJ ha saker utanför sitt förråd. Om ni har lagt ut skräp i källarkorridoren vänligen ta bort detta snarast.
Dett skräp får inte slängas i miljörummet utan ska forslas bort. Tas inte skräpet bort snarast så kommer vi se till att det görs och vederbörande kommer att faktureras för borforslingen.
Vänliga hälsningar Kroni och Lina

Angående explosion i 55:an

Idag vid fyratiden smällde en kraftig smällare i trapphuset på våning 11 i 55’an. Någon har sannolikt apterat en smällare på en sprayburk, tänt på och lämnat trapphuset. Smällen var kraftig, en ruta gick sönder och det behöver målas en del för att återställa. Inga personskador skedde. Polisen och räddningstjänsten lämnade platsen efter att ha gjort en ganska noggrann undersökning.
En polisanmälan är gjord och det rubriceras som allmänfarlig skadegörelse.
Från föreningens sida är det på sin plats att påpeka vikten av att inte släppa in personer man inte känner i trapphusen. Vi kommer också under hösten att uppgradera vårt låssystem för att i möjligaste mån hindra obehöriga personer får tillträde.
Peter

Bästa grannar

Bästa grannar,

Verksamhetsåret för oss som styrelse börjar närma sig halvtid och det är dags för ett par reflektioner. Jag ska villigt erkänna att för oss som är nya i styrelsen så är det uppfriskande att se hur mycket som finns att göra. Vårt uppdrag är ju att tillvarata era intressen vad avser fastigheten, både ekonomiska och förvaltningstekniska……

Läs hela brevet från Peter i bifogat dokument.

Basta grannar juni

Huset fullt av blommor, inredning och konst

Det blir Hörlind Norrby, Blomster och Design som tar över Nilles lokal på Linnégatan 55 från och med den 1/6. Efter ombyggnation av lokalen beräknas blomster-, inrednings- och konstbutiken öppna någon gång i början av augusti.

Butiken drivs av Linda Norrby och Sanna Hörlind, som båda har ett långt förflutet som yrkesverksamma florister. Den nya butiken blir däremot den första som de driver själva och där det även finns utrymme för deras intressen inom inredning och konst.

– Det känns roligt, spännande och pirrigt att starta en helt ny verksamhet i egen regi. Samtidigt tror vi väldigt hårt på vårt koncept och läget i Linné kunde knappast vara bättre. Att alltid sätta kunden i fokus och att alltid bjuda på ett piggt och glatt bemötande är det som kännetecknar oss.

Styrelsen önskar Linda och Sanna stort lycka till och varmt välkomna till vårt hus. Vi hoppas att alla medlemmar stöttar deras verksamhet och gör allt för att våra nya hyresgäster ska känna sig riktigt hemma i vår förening.

Styrelsen gm Pär