Gruppanslutning till bredband.

Under arbetet med den nya gruppanslutningen av TV tidigare i år har styrelsen även utvärderat möjligheten till en liknande gruppanslutning avseende bredband och fast telefoni. En gruppanslutning innebär då att bredband och fast telefoni ingår i lägenhetens månadsavgift och att kostnaden för dessa tjänster betalas av föreningen.
Fördelen med en gruppanslutning är att föreningen erbjuds betydligt bättre villkor för dessa tjänster jämfört med de villkor som ett enskilt hushåll kan förhandla sig till. Från styrelsens sida ser vi en gruppanslutning som en väldigt positiv åtgärd som minskar hushållskostnaderna för den enskilde medlemmen och samtidigt är värdehöjande för bostadsrätten.

Enligt våra stadgar ”§ 53 Vissa beslut” krävs ett beslut av stämman innan föreningen kan ingå ett avtal om gruppanslutning. Styrelsen kommer därför att föreslå föreningsstämman den 3 december att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om gruppanslutning av föreningens lägenheter avseende bredband och fast telefoni.

Här kan läsa mer utförligt om styrelsens förslag.Info ComHem-bredband

Här kan du läsa mer om gruppavtalet från Comhem gruppavtal-bredband-100(9)

Cykelrensning

2018-10-03 kommer en uppmärkning av alla cyklar att ske. Vi kommer att sätta en vit bricka på alla cyklar.
Använder du cykeln så tar du bara bort brickan så vet vi att cykeln ska vara kvar. 2019-01-03 så kommer de cyklar som har kvar sin bricka att tas bort och skänkas till ett företag.

Med vänlig hälsning
Förvaltaren och Optimal

Behöver du låna skruvdragare?

Hej alla
Nu kan du låna en skruvdragare med tillbehör från fastighetskontoret. Vi har fått frågan från boende om man inte kan få låna en skruvdragare/borrmaskin för enklare arbeten. Nu har föreningen köpt in en sådan och du kan låna den från fastighetskontoret.
Med Vänliga Hälsningar Styrelsen