Gruppanslutning till bredband.

Under arbetet med den nya gruppanslutningen av TV tidigare i år har styrelsen även utvärderat möjligheten till en liknande gruppanslutning avseende bredband och fast telefoni. En gruppanslutning innebär då att bredband och fast telefoni ingår i lägenhetens månadsavgift och att kostnaden för dessa tjänster betalas av föreningen.
Fördelen med en gruppanslutning är att föreningen erbjuds betydligt bättre villkor för dessa tjänster jämfört med de villkor som ett enskilt hushåll kan förhandla sig till. Från styrelsens sida ser vi en gruppanslutning som en väldigt positiv åtgärd som minskar hushållskostnaderna för den enskilde medlemmen och samtidigt är värdehöjande för bostadsrätten.

Enligt våra stadgar ”§ 53 Vissa beslut” krävs ett beslut av stämman innan föreningen kan ingå ett avtal om gruppanslutning. Styrelsen kommer därför att föreslå föreningsstämman den 3 december att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om gruppanslutning av föreningens lägenheter avseende bredband och fast telefoni.

Här kan läsa mer utförligt om styrelsens förslag.Info ComHem-bredband

Här kan du läsa mer om gruppavtalet från Comhem gruppavtal-bredband-100(9)

Cykelrensning

2018-10-03 kommer en uppmärkning av alla cyklar att ske. Vi kommer att sätta en vit bricka på alla cyklar.
Använder du cykeln så tar du bara bort brickan så vet vi att cykeln ska vara kvar. 2019-01-03 så kommer de cyklar som har kvar sin bricka att tas bort och skänkas till ett företag.

Med vänlig hälsning
Förvaltaren och Optimal

Behöver du låna skruvdragare?

Hej alla
Nu kan du låna en skruvdragare med tillbehör från fastighetskontoret. Vi har fått frågan från boende om man inte kan få låna en skruvdragare/borrmaskin för enklare arbeten. Nu har föreningen köpt in en sådan och du kan låna den från fastighetskontoret.
Med Vänliga Hälsningar Styrelsen

Skräp i källaren

Det förekommer saker/möbler och skräp utanför källarförråden.
Av brandsäkerhetsskäl och enligt räddnings-tjänstens regler får man EJ ha saker utanför sitt förråd. Om ni har lagt ut skräp i källarkorridoren vänligen ta bort detta snarast.
Dett skräp får inte slängas i miljörummet utan ska forslas bort. Tas inte skräpet bort snarast så kommer vi se till att det görs och vederbörande kommer att faktureras för borforslingen.
Vänliga hälsningar Kroni och Lina

Angående explosion i 55:an

Idag vid fyratiden smällde en kraftig smällare i trapphuset på våning 11 i 55’an. Någon har sannolikt apterat en smällare på en sprayburk, tänt på och lämnat trapphuset. Smällen var kraftig, en ruta gick sönder och det behöver målas en del för att återställa. Inga personskador skedde. Polisen och räddningstjänsten lämnade platsen efter att ha gjort en ganska noggrann undersökning.
En polisanmälan är gjord och det rubriceras som allmänfarlig skadegörelse.
Från föreningens sida är det på sin plats att påpeka vikten av att inte släppa in personer man inte känner i trapphusen. Vi kommer också under hösten att uppgradera vårt låssystem för att i möjligaste mån hindra obehöriga personer får tillträde.
Peter