Trivselregler

Här finner ni all information som behövs för att göra livet, i en bostadsrättsförening, lite lättare.

Vid ombyggnad/reparation/renovering, meddela dina grannar och sätt en lapp i hissen så att de vet om det.
Störande ljud såsom borrning m.m. får inte ske mellan 20:00-09:00. Undvik helgarbete. (Om mindre reparationsarbete måste göras, skall detta göra mellan 11.00-17.00.)
Större arbeten (exempelvis våtutrymmen, kök, bärande väggar) skall alltid diskuteras med fastighetsexpeditionen och får endast utföras vardagar 09:00 – 17:00. Obs! Vissa arbeten styrs av föreningsstadgarna och Bostadsrättslagen §. Glöm inte att informera dina entreprenörer vilka regler som gäller.
Vid inflyttning skall kontakt tas med expeditionen för information, lämnandet av era uppgifter, mottagning av tvättlås m.m. Sätt inte upp egna skyltar och klisterlappar på namntavlorna eller på allmänna utrymmen.
Vid avflyttning skall alla nycklar/garagekort lämnas till fastighetsexpeditionen. Meddela också din nya adress.
Ta hänsyn när det gäller högt musik/TV ljud. Detta gäller särskilt på sommaren då man har fönstren öppna.
Uthyrning av lägenhet får ske endast om godtagbara skäl finns och med styrelsens godkännande. Längsta sammanhängande uthyrning är två år. Därefter förloras besittningsrätten.

Ni är välkomna med nya idéer och förslag till styrelsen.